Piety Hooghiemstra

Hallo, Ik ben Piety Hooghiemstra-Paulusma

 

Bij ons thuis in Tzum, waar ik als één van de zes Paulusma-kinderen opgegroeid ben, werd veel gezongen en muziek gemaakt.

Later, na een aantal jaren dwarsfluitles gevolgd te hebben kwam zingen in een koor op mijn verlanglijstje te staan.

In 1980 gingen we in Huins wonen en was ik één van de initiatiefnemers om een koor op te richten. Met elkaar zingen voor de vrede was onze insteek. Zo gezegd zo gedaan. En het “Fredeskoor Littenseradiel” was geboren.

Bij dit koor heb ik gezongen tot we in 1993 gingen verhuizen naar Emmen.

Na vijf jaar Emmen sinds 1998 weer terug in Friesland, in Joure, ben ik gaan zingen bij ’t Skarsterkoar, en ben daar nu nog steeds lid van.

Toen ik ook ging zingen bij het koor The Fair Maidens in Sneek kwam ik in contact met Dave Tearney. Hij vroeg me om mee te zingen in The War Show en daar hoefde ik niet lang over na te denken.

Het verhaal en de liederen van The War Show gaan ergens over en dat spreekt mij erg aan. Maar ook de groepsleden dragen bij aan het plezier dat ik ervaar bij The War Show.

 

Graag tot ziens bij een optreden van ons.